ไวโอลิน

                     เด็กหญิงณิชกร  พุทธรัสสุ (เนริ์ส) (ช่วงซัมเมอร์ก่อนขึ้น ป.5 อายุ 11 ขวบ) 
 เพลงเชือกวิเศษ  7 เมษายน 2559 ใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ 5 วัน

น้องมีนา อายุ 10 ขวบ
เพลงเชือกวิเศษ  9 เมษายน 2559
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดู
  3 มิ.ย. 2560 01:11 พิพัฒน์ ตะภา
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดาวน์โหลด
  23 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 12 พ.ย. 2559 18:48 พิพัฒน์ ตะภา
ċ

ดาวน์โหลด
  17 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 12 พ.ย. 2559 18:48 พิพัฒน์ ตะภา
ċ

ดาวน์โหลด
  15 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 12 พ.ย. 2559 18:48 พิพัฒน์ ตะภา
ċ

ดาวน์โหลด
  16 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 12 พ.ย. 2559 18:48 พิพัฒน์ ตะภา
ċ

ดาวน์โหลด
  14 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 12 พ.ย. 2559 18:48 พิพัฒน์ ตะภา
ċ

ดาวน์โหลด
  18 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 12 พ.ย. 2559 18:49 พิพัฒน์ ตะภา
ċ

ดาวน์โหลด
  19 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 12 พ.ย. 2559 18:49 พิพัฒน์ ตะภา
ċ

ดาวน์โหลด
  26 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 12 พ.ย. 2559 18:49 พิพัฒน์ ตะภา
ċ

ดาวน์โหลด
  19 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 12 พ.ย. 2559 18:49 พิพัฒน์ ตะภา
ċ

ดาวน์โหลด
  20 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 12 พ.ย. 2559 18:50 พิพัฒน์ ตะภา
ċ

ดาวน์โหลด
  22 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 12 พ.ย. 2559 18:50 พิพัฒน์ ตะภา
ċ

ดาวน์โหลด
  20 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 12 พ.ย. 2559 18:50 พิพัฒน์ ตะภา
ċ

ดาวน์โหลด
  23 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 12 พ.ย. 2559 18:50 พิพัฒน์ ตะภา
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดาวน์โหลด
  17 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 12 พ.ย. 2559 18:50 พิพัฒน์ ตะภา
ċ

ดาวน์โหลด
  24 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 12 พ.ย. 2559 18:52 พิพัฒน์ ตะภา
ċ

ดาวน์โหลด
  15 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 12 พ.ย. 2559 18:50 พิพัฒน์ ตะภา
ċ

ดาวน์โหลด
  26 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 12 พ.ย. 2559 18:50 พิพัฒน์ ตะภา
ċ

ดาวน์โหลด
  12 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 12 พ.ย. 2559 18:51 พิพัฒน์ ตะภา
ċ

ดาวน์โหลด
  17 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 12 พ.ย. 2559 18:51 พิพัฒน์ ตะภา
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดาวน์โหลด
  35 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 เม.ย. 2559 03:30 พิพัฒน์ ตะภา
ċ

ดาวน์โหลด
  155 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 เม.ย. 2559 03:30 พิพัฒน์ ตะภา
ċ

ดาวน์โหลด
  530 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 เม.ย. 2559 03:30 พิพัฒน์ ตะภา
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดาวน์โหลด
  27 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 20 มิ.ย. 2559 08:42 พิพัฒน์ ตะภา
ċ

ดาวน์โหลด
  723 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 20 มิ.ย. 2559 08:42 พิพัฒน์ ตะภา
ċ

ดาวน์โหลด
  20 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 20 มิ.ย. 2559 08:42 พิพัฒน์ ตะภา
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดาวน์โหลด
  601 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 เม.ย. 2559 03:30 พิพัฒน์ ตะภา
ċ

ดาวน์โหลด
  36 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 18 เม.ย. 2559 03:30 พิพัฒน์ ตะภา
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดาวน์โหลด
  21 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 7 เม.ย. 2559 06:55 พิพัฒน์ ตะภา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  96 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 ก.พ. 2559 10:30 พิพัฒน์ ตะภา