เกี่ยวกับเรา

นายพิพัฒน์ ตะภา

ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

Email: krooluang.com@gmail.com , mail@krooluang.com

www.krooluang.com

Facebook.com/krooluang , facebook.com/krooluangweb