ไวโอลิน

เด็กหญิงณิชกร พุทธรัสสุ (เนริ์ส) (ช่วงซัมเมอร์ก่อนขึ้น ป.5 อายุ 11 ขวบ)

เพลงเชือกวิเศษ 7 เมษายน 2559 ใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ 5 วัน

น้องมีนา อายุ 10 ขวบ

เพลงเชือกวิเศษ 9 เมษายน 2559