นิทรรศการถวายอาลัยพ่อหลวง

Post date: Nov 13, 2016 3:23:48 AM

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 บรรเลงไวโอลินเพลงพระราชนิพนธ์ ใก้รุ่ง ยามเย็น ชะตาชีวิต