บันทึกการซ้อม

131159 — Nov 13, 2016 2:58:04 AM

121159 — Nov 13, 2016 2:56:08 AM